Инженерно проектиране

Инженерните проекти са необходими за окомплектоването на цялостен инвестиционен проект и се изготвят от различните инженерни специалности съобразно архитектурния проект.

В зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектирания обект и изискванията към проектните решения всеки инвестиционен проект може да включва  инженерни проекти от различни инженерни специалности.

PRO 360 предлага изработване на инвестиционни проекти от всички инженерни специалности по задание, изработвене на проекти в областта на електроенергетиката и технически консултации (изготвяне на количествени сметки по предоставени чертежи, изготвяне на оферти за доставка на материали по готови киличествени сметки и др.)