Част Електрическа

Проектите по част електрическа се изготвят на база одобрен архитектурен проект и становище и/или предварителен договор от Електроразпределителното дружество. Проекта включва – светотехнически изчисления, схеми на вътрешни силови и слаботокови сградни инсталации, външни електрозахранвания на сгради (съоръжения), площадкови силови и слаботокови  кабелни мрежи, мълниезащитна и заземителна инсталации.

Видове проекти по част Електрическа:

Вътрешни инсталации:

 1. Осветителни инсталации:
 2. Силови инсталации:
 3. Слаботокови инсталации:
 • звънчево-домофонна инсталация;
 • телефонна и инсталация;
 • телевизионна инсталация;
 • пожароизвестяване;
 • аварийно-оповестителна инсталация;
 • видеонаблюдение;
 • контрол на достъпа;
 • сигнално-охранителни системи;
 • структурно окабеляване;
 • оптични кабелни линии.

Външни електрозахранвания:

 • Ел.схеми към ПУП.
 • Трансформаторни подстанции 20/0,4
 • Кабелни линии и въздушни електропроводи 20
 • Площадкови и кабелни линии 0,4
 • Улично и районно осветление.
 • Електрозахранване на басейни.