Архитектурно проектиране

Проектирането по част Архитектурата е необходимо за изграждане на нови сгради  и съоръжения, при реконструкции и преустройства на съществуващи обекти, при узаконяване на сгради и др.

Проекта по част Архитектура обхваща различни дейности, свързани с проектирането  и строителството  на сгради или групи от сгради и съоръжения, както и на обкръжаващото ги пространство и неговото предназначение.

В широк смисъл проектирането по част "Архитектура" включва не само проектирането и изграждането на сгради, но разнородни дейности като териториално устройствено планиране, проектиране на населени места и открити пространства, като улици, площади, градини, паркове (градоустройство и ландшафтна архитектура) – до конструирането на най-дребните детайли при обзавеждането в интериорния дизайн.

Проектирането по част Архитектура изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и нормативни наредби, които се отразяват в завършения архитектурен проект.